مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت قندمرودشت(سهامی عام) مورخ 23 بهمن 1402

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت قندمرودشت(سهامی عام) مورخ 23 بهمن 1402

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت قندمرودشت(سهامی عام) مورخ 23 بهمن 1402

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت قندمرودشت(سهامی عام) مورخ 23 بهمن 1402

گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت قندمرودشت(سهامی عام)، در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 

احتراماً به پیوست گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت قندمرودشت(سهامی عام) موضوع تبصره 2 ماده 161 اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند 1347، از مبلغ 2,000 میلیارد ریال به مبلغ 4,000 میلیارد ریال از محل سود انباشته، تقدیم می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.