اطلاعات و صورتهای مالی

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت قندمرودشت(سهامی عام) مورخ 23 بهمن 1402

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت قندمرودشت(سهامی عام) مورخ 23 بهمن 1402

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت قندمرودشت(سهامی عام) مورخ 23 بهمن 1402 گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت قندمرودشت(سهامی عام)، در اجرای مفاد تبصره 2 ...

اطلاعیه بورس اوراق بهادار دی ماه 1401

اطلاعیه بورس اوراق بهادار دی ماه 1401

با سلام و احترام چنانچه استحضار دارید انتقال سهام پذیرفته شده تابلوها و بازارهای بورس اوراق بهادار تهران براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده، و سایر شرایط مندرج در مواد 12 الی 15 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق ...