اطلاعیه بورس اوراق بهادار

اطلاعیه بورس اوراق بهادار دی ماه 1401

اطلاعیه بورس اوراق بهادار دی ماه 1401

با سلام و احترام چنانچه استحضار دارید انتقال سهام پذیرفته شده تابلوها و بازارهای بورس اوراق بهادار تهران براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده، و سایر شرایط مندرج در مواد 12 الی 15 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق ...